Účinnosť liečby aminosalicylátmi u pacientov s ulceróznou kolitídou

Aminosalicyláty (Pentasa, Salofalk a i.) sa používajú na akútnu indukčnú aj udržiavaciu liečbu ľahkých foriem ochorenia (na posúdení aktivity sa používa Mayo skóre, ktorého výpočet je dostupný na stránke www.ibdkalkulacka.sk). Pri liečbe ochorenia so strednou aktivitou sa využívajú najmä pri udržiavacej liečbe. Forma a dávka 5-ASA preparátu závisí najmä od lokalizácie zápalu v hrubom čreve. Pri postihnutí konečníka sa používajú čípky v dávke do 1 gramu denne a klyzmy v dávke do 4g. Pri rozsiahlejšom postihnutí hrubého čreva sa používajú tabletky s riadením uvoľňovaním v dávke do 4g denne. Pri dosiahnutí remisie sa dávka môže znižovať na minimálne účinnú dávku.

Je jednoznačne preukázané, že pri rovnakej dennej dávke je dávkovanie liečiva jedenkrát denne rovnako účinné ako dávkovanie viackrát denne. Toto platí pre podávanie čípkov, klyziem aj tabletiek. Pre pacientov je navyše dávkovanie jeden krát denne oveľa jednoduchšie.

Účinnosť a bezpečnosť aminosalicylátov a najmä mesalazínu bola preukázaná v desiatkach publikovaných klinických štúdií. Práce , ktoré komplexne hodnotia výsledky viacerých podobných klinických štúdií sa nazývajú meta-analýzy a sú považované, za najsilnejší dôkaz účinnosti. Najrozsiahlejšiu a najkomplexnejšiu meta-analýzu 53 randomizovaných kontrolovaných štúdií (spolu 8548 pacientov), ktoré skúmali účinnosť a bezpečnosť aminosalicylátov v úvodnej indukčnej liečbe pacientov s UC, publikoval v nedávnom období Wang v rámci združenia Cochrane systematic reviews {Wang 2016}. V tejto rozsiahle meta-analýze sa zistilo, že pri liečbe aminosalicylátmi dosiahlo do 8 týždňov od zahájenie liečby úplný ústup ťažkostí (t.j. remisiu) spolu 30% pacientov v porovnaní s iba 17% pacientov liečených placebom. Výrazné zlepšenie ochorenia dosiahlo v priemere 56% pacientov. Taktiež sa pozoroval trend k lepšej odpovedi pri denných dávkach vyšších ako 2,5 gramu denne (napr pri dávkach 4g dosiahlo zlepšenie takmer 80% pacientov). Neboli zistené žiadne štatisticky významné rozdiely v účinnosti medzi dávkovaním jedenkrát  a viackrát denne. Nepozorovali sa žiadne  významné rozdiely vo výskyte nežiaducich účinkov medzi aminosalicylátmi a placebom, ani medzi dávkovaním jedenkrát denne a viackrát denne, ani medzi vysokým a nízkym dávkami lieku. Časté nežiaduce udalosti zahŕňali plynatosť, bolesť brucha, nevoľnosť, hnačka, bolesť hlavy a zhoršenie ulcerózne kolitídy. Sulfasalazín bol signifikantne horšie tolerovaný ako ostatné aminosalicyláty.

Podobné výsledky zistili aj staršie meta-analýzy Feagana z roku 2012, Tanga z roku 2012, Forda z roku 2011, Nikfara z 2009 a Rahimiho. Ak by niekoho tieto štúdie bližšie zaujímali, môžu si ich vyhľadať na stránke www.pubmed.gov .

Wang publikoval takisto meta-analýzu 43 štúdií (8928 pacientov), ktoré študovali účinosť a bezpečnosť aminosalicylátov na udržanie remisie u pacientov s ulceróznou kolitídou počas jedného roka liečby {Wang 2016}. V priebehu jedného roka došlo ku zhoršeniu (relapsu) v priemere u štyridsaťjeden percent pacientov liečených 5-ASA  v porovnaní s 58% pacientov, ktorí dostávali placebo (7 štúdií, 1298 pacientov). Pri vyšších dávkach 5-ASA sa pozoroval trend smerom k vyššej účinnosti. Ak pacienti užívali aspoň 1-2 gramy denne, miera relapsu klesla o tretinu na približne 27%. Napríklad Kuris a spol zistili významný rozdiel v účinnosti medzi granulátmi Salofalk v dávke  3 g a 1,5 g/deň. V priebehu jedného roka malo relaps len 29% pacientov v skupine liečených Salofalkom v dávke 3 g denne v porovnaní s 39% pacientov v skupine s dávkou 1,5 g / deň (429 pacientov, RR 0,65). Meta-analýza nezistila štatisticky významné rozdiely vo výskyte nežiaducich účinkov medzi aminosalicylátmi a placebom, ani medzi dávkovaním raz denne a viackrát denne, ani medzi rôznymi preparátmi, ani medzi nízkou a vysokou dávkou lieku

Záverom možno konštatovať, že pre pacientov s ulceróznou kolitídou s miernou a strednou aktivitou ochorenia predstavujú aminosalicyláty lieky prvej voľby s asi 50% dlhodobou účinnosťou. Účinnosť stúpa pri vyšších denných dávkach lieku a úplne postačuje dávkovanie lieku raz denne napríklad ráno. Aminosalicyláty sú mimoriadne bezpečné lieky a trvalé vedľajšie účinky sú raritné (menej ako 1% pacientov).


Mohlo by Vás zaujímať

Liečba ulceróznej kolitídy

Účinnosť liečby aminosalicylátmi u pacientov s Crohnovou chorobou

Aminosalicyláty