Fekálna mikrobiálna transplantácia je nová účinná liečba ulceróznej kolitídy

Črevná mikroflóra a ulcerózna kolitída

Aj keď vyvolávajúca príčina ulceróznej kolitídy zostáva nejasná, z výskumov posledných rokov je zrejmé, že narušenie črevnej mikroflóry hrá významnú úlohu. Táto takzvaná dysbióza mikrobiómu sa prejavuje znížením počtu a typov prospešných baktérií ako sú Firmicutes a naopak nárastom baktérií z kmeňa Escheriachia a Enterbacteriacae. V klinických štúdiách sa pozoroval aj pokles dôležitých baktérií kmeňa Faecalibacterium Prausnitzi, Akkermansia muciniphila a Ruminococcus. Tieto baktérie sú dôležité tým, že produkujú butyrát a ďalšie mastné kyseliny s krátkym reťazcom (SCFA), ktoré predstavujú až 50% výživy pre bunky sliznice hrubého čreva. Táto je totiž vyživovaná nielen krvou, ako ostatné bunky tela, ale aj metabolitmi priamo z čreva. No a tie produkujú vyššie spomínané „dobré“ baktérie, ktoré sa zdá že pacientom s ulceróznou kolitídou chýbajú.

Čo je fekálna mikrobiálna transplantácia?

Fekálna mikrobiálna transplantácia (FMT) je pomerne nová metóda liečby vyvinutá pred asi niekoľkými rokmi v Austrálii. V podstate znamená transplntáciu stolice od zdravej osoby do čreva pacienta pomocou klyzmy, sondy do čreva (nazo-jejunálnej sondy) alebo počas kolonoskopie. Mikrobiálna transplantácia sa ukázala ako mimoriadne účinná metóda na liečbu recidív zápalu čreva vyvolaného Clostridium difficile, tzv. refraktérnej klostrídiovej kolitídy. V tomto prípade je účinná aj keď zlyhávajú opakované preliečenia špeciálnymi antibiotika.

Fekálna mikrobiálna transplantácia pri ulceróznej kolitíde

Fekálnu mikrobiálnu transplantáciu prvý krát s úspechom použil na liečbu ulceróznej kolitídy Bennet v roku 1989. Nasledovali desiatky klinických štúdií, včítane štyroch veľkých randomizovaných klinických skúšaní. Spolu tak bolo doteraz vo svete liečených niekoľko stoviek pacientov. FMT sa ukázala ako veľmi bezpečná metóda, a neboli pozorované žiadne závažnejšie vedľajšie účinky. Celková účinnosť liečby z hľadiska zlepšenia kolitídy sa pohybuje okolo 50-60% a okolo 25% pacientov dosiahne úplný ústup ťažkostí (remisia). V randomizovaných štúdiách sa dosiahla priemerná remisia v 28% v porovnaní iba s 9% liečených placebom.

Ako sa FMT realizuje?

Fekálna mikrobiálna transplantácia sa realizuje v niekoľkých krokoch. V prvom kroku je potrebné získať vhodného darcu alebo niekoľkých darcov stolice. Najčastejšie si pacient zvolí rodinného príslušníka. Niektoré štúdie naznačujú, že transplantát od istých darcov je oveľa účinnejší. Bohužiaľ v dnešnej dobe nie je možné vopred povedať, ktorý darca je najvhodnejší. Nie sú totiž známe vyšetrenia ani kritériá, ktoré by znamenali  „najlepší“ transplantát. Darca musí podstúpiť vyšetrenia na vylúčenie infekčných ochorení podobne ako pred darovaním krvi. Štúdie, ktoré využívali stolicu od viacerých darcov , tzv poolovanú mali o niečo lepšie výsledky.

Ak darca spĺňa kritériá, prinesie do ambulancie vzorku stolice. Táto sa špeciálnym spôsobom spracuje na transplantát a buď zamrazí alebo sa priamo aplikuje.

Transplantát sa pri liečbe ulceróznej kolitídy podáva priamo do čreva pomocou kolonoskopu alebo rektálnych klyziem. Pri liečbe klostrídovej kolitídy sa zvyčajne podáva hadičkou cez nos až do tenkého čreva, takzvanou nazo-jejunálnou sondou. Tento spôsob aplikácie sa však v klinickej štúdii pri liečbe ulceróznej kolitídy neukázal ako úspešný.

Optimálny počet aplikácií transplantátu nie je známy. Niektorí autori uvádzajú iba jedno podanie, niektorí aplikovali transplantát viackrát. Výsledky klinických štúdií sú porovnateľné, zdá sa ale, že viacnásobné podanie môže mať o niečo vyššiu mieru úspešnosti.

 

FMT sa už skúšala aj pri liečbe Crohnovej choroby, tu je však zatiaľ k dispozícii veľmi málo skúseností a nemožno zatiaľ metódu označiť ako overené a účinnú.

Fekálna mikrobiálna transplantácia na Slovensku

Fekálna mikrobiálna transplantácia sa úspechom začala nedávno používať na liečbu klostrídiovej kolitídy aj na Slovensku, kde k jej priekopníčkam patrí pani Dr. Sarvašová z Kliniky infektológie LFUK a Univerzitnej nemocnie Bratislava.

Pri liečbe ulceróznej kolitídy je táto metóda dostupná od novembra tohto roku aj v IBD centre Ružinov na Gastroenterologickom oddelení Internej kliniky v Univerzitnej nemocnici Bratislava v Ružinove, kde ju poskytuje Doc. Hlavatý v spolupráci s Dr. Sarvašovou.

Záver

Záverom  možno konštatovať, že táto na prvý pohľad úsmevná metóda dosahuje v liečbe zápalov hrubého čreva pomerne dobré výsledky a čo je dôležité, pri vhodnom výbere darcu nemá žiadne známe závažné vedľajšie účinky.

 

Referencie

Costello SP, Soo W, Bryant RV, et al. Systematic review with meta-analysis: faecal microbiota transplantation for the induction of remission for active ulcerative colitis. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2017;46(3):213-24. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28612983

Narula N, Kassam Z, Yuan Y, et al. Systematic Review and Meta-analysis: Fecal Microbiota Transplantation for Treatment of Active Ulcerative Colitis. Inflammatory bowel diseases. 2017;23(10):1702-9. Pubmed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28906291

 

Mohlo by Vás zaujímať:

Liečba ulceróznej kolitídy

Novinka v liečbe ulceróznej kolitídy – hyaluronát sodný (TRUD)

Životospráva pri ulceróznej kolitíde