Marihuana a črevné zápalové ochorenia. Mýty a fakty.

Marihuana, kontroverzná bylina, droga aj rastlina s medicínskymi účinkami.  Je účinná a bezpečná v liečbe Crohnovej choroby? Čo sú mýty a čo sú fakty? Čitajte v ďalšom článku na Crohnike.

Marihuana a kanabinoidy

Marihuana je droga zložená z usušených a rozomletých listov, plodov alebo kvetov konope (Cannabis sativa).  Marihuana je prírodná droga s tlmivými a halucinogénnymi učínkami. Marihuana je na Slovensku ilegálna látka. Jej užitie a stav pod vplyvom drogy síce nie je ilegálny,ale za prechovávanie a manipuláciu s akýmkoľvek množstvom tejto látky môže byť človek na Slovensku trestne stíhaný. Hlavnou účinnou látkou obsiahnutou v marihuane je δ-9-tetrahydrokanabinol (THC). Spravidla sa obsah THC pohybuje od 0,01 % – 2 %. Marihuana obsahuje aj ďalšie účinné látky ako je kanabidiol, tetrahydrokanabivirín alebo kanabichromém.

 

Obrázok. Cannabis sativa – rastlina, z ktorej sa pripravuje marihuana.

 

Marihuana je pre svoje relaxačné účinky pomerne rozšírená spoločenská droga. V malom množstve vyvoláva marihuana stav uvoľnenia, dobrej nálady a smiech. Človeku sa mení vnímanie času, človek má zvýšenú chuť do jedla. Marihuana potláča pocit nevoľnosti, znižuje vnímanie bolesti a  pôsobí proti hnačke.Vo vyšších dávkach marihuana môže vyvolať stavy podobné halucináciám a úzkosť. Marihuana nie je bez rizika. Jej krátkodobé užívanie môže viesť ku zmenám psychiky v zmysle poklesu koncentrácie, apatii, spomaleniu myslenia, únave, závratom až ľahkej dezorientácii. Takisto môže súôsobovať sucho v ústach, nevoľnosť až vracanie. Pri dlhodobom užívaní boli pozorované najmä strata motivácie k bežným činnostiam, pokles intelektu, poruchy pamäte, stúpa riziko ťažšej psychickej poruchy a úzkosti, včítane panických atakov.

 

Lekárske využitie kanabinoidov

Marihuana sa používa stáročia aj na lekárske účely. Po ľudského endokanabinoidného systému sa zintenzívnilo aj vedecké lekárske využtiie kanabinoidov. Lekárska využitie sa týka buď použitia rastliny na výrobu marihuany ako lekárskej terapie, alebo použitie syntetického THC a ďalších kanabinoidov. V posledných rokoch bolo do praxe uvedených niekoľko liekov obsahujúcich kanabinoidy ako sú Sativex, Marinol alebo Cesamet .  V dnešnej dobe je užívanie marihuany v medicíne legálne len v niekoľkých krajinách ako sú  Kanada, Belgicko, Austrália, Holandsko, Španielsko a niektoré štáty v USA. Využívajú sa najmä v paliatívnej medicíne na liečbu nevoľnosti pri chemoterapii, straty chuti pri nádorových ochoreniach, roztrúsenej skleróze a liečbe bolesti, kde existujú viaceré štúdie o ich účinnosti (1).

Obrázok. THC a kanabidiol. Jedny z desiatok farmakologicky účinných látok v marihuane.

Mechanizmy zapojené do črevných protizápalových účinkov marihuany môžu súvisieť s účinkom kanabinoidov na zníženie tvorby a uvoľňovania rôznych zápalových pôsobkov ako sú TNFa, IL-1ß a oxidu dusnatý. Teoreticky by sa tak mohla znížiť nadmerná zápalový odpoveď, ktorú pozorujeme pri črevných zápalových ochoreniach. Dve hlavné zložky marihuany, tetrahydrokanabinol (THC), tak cannabidiol (CBD) mali v pokusoch na potkanoch podobnú učinnosť ako sulfasalazín pri zlepšení experimentálnej kolitídy.

 

Užívanie medzi pacientmi s črevnými zápalmi v zahraničí

Z prieskumov používania marihuany medzi pacientmi sa zistilo, že sa pomerne často používa na zmiernenie hnačky, bolesti brucha a stratu chuti do jedla. (2).  Doktor Lal a kolegovia z Toronta v Kanade vykonali jeden z prvých prieskumov v roku 2011 (3). Sto pacientov s ulceróznou kolitídou (UC) a 191 pacientov s Crohnovou chorobou (CD)  vyplnilo dotazník týkajúci sa súčasného a predchádzajúceho užívania marihuany a rôznych klinických a sociálno-ekonomických. Porovnateľný podiel u pacientov s UC a CD udávali, že aspoň raz v živote užili marihuanu (48-51%). V čase dotazníka užívalo marihuanu 12% pacientov s ulceróznou kolitídou a 16% s Crohnovou chorobou.  Zmiernenie symptómov súvisiacich s IBD vrátane bolesti brucha, hnačky a zníženej chuti do jedla udávalo 33% pacientov s ulceróznou kolitídou a 50% s Crohnovou chorobou.

Podobné zistenia publikoval Prof. Levine a kolegovia z Bostonu (4). Prieskumu sa zúčastnilo 292 pacientov, miera odpovede bola 94%). Z odpovedí vyplynulo, že 12 % pacientov bolo aktívnych používateľov marihuany, 39 % bolo minulých používateľov a 49% nikdy marihuanu neužívali. Medzi súčasnými a minulými používateľmi 16 % pacientov použilo marihuanu na symptómy ochorení, z ktorých väčšina mala pocit, že marihuana je „veľmi užitočná“ na zmiernenie bolesti brucha, nevoľnosti a hnačiek.

Asi najväčšiu analýzu užívania marihuany publikoval doktor Weiss a kolegovia z dát NHANES databázy národného centra pre zdravotnú štatistiku v USA. Spolu analyzovali dáta od viac ako 2 milíónov pacientov s črevnými zápalmi a 2 miliónov zdravých kontrolných subjektov. Pacienti s IBD mali vyšší výskyt užívania marihuany / hašiša (68% oproti 60 %) a skoršieho veku prvého užívania (16 rokov vs. 20 rokov). V tejto veľkej skupine bolo častejšie používanie marihuany u mužov, starších ako 40 rokov a pri prítomnosti ochorenia IBD.

 

Klinické štúdie s marihuanou a kanabinoidmi u pacientov s črevnými zápalmi

Účinnosť a bezpečnosť marihuany a kanabinoidov v liečbe črevných zápalových ochorení bol vedecky skúmaný v niekoľkých klinických štúdiách.  Skúsenosti s liečbou u pacientov s Crohnovou chorobou publikoval doktor Naftali s kolegami z Izraela.

V prvej štúdii analyzoval aktivitu ochorenia, potrebu liekov a operácii u 30 pacientov, z toho 26 mužov, ktorí užívali udávali, že užívajú marihuanu (5). Z 30 pacientov sa u 21 po užívaní marihuany stav zlepšil a užívali menej liekov. Pätnásť pacientov malo v priebehu priemerného obdobia 9 rokov pred užívaním kanabisu 19 chirurgických zákrokov, ale iba 2 vyžadovali operáciu počas priemerného obdobia užívania kanabisu 3 roky. Výsledky naznačili, že kanabis môže mať pozitívny vplyv na aktivitu ochorenia.

Na túto štúdiu nadviazala klinická štúdia, publikovaná opäť doktorom Naftalim v roku  2013 (6). Lekári sledovali 21 pacientov s aktívnou Crohnovou chorobou, ktorí nereagovali na liečbu steroidmi, imunomodulátormi alebo biologickými liekmi. Pacienti boli náhodne pridelení buď do skupiny kde užívali marihuanu dvakrát denne vo forme cigariet obsahujúcich 115 mg delta 9-tetrahydrokanabinolu (THC) alebo placebo cigarety z kvetov marihuany, z ktorých bol extrahovaný THC. Aktivita ochorenia a laboratórne testy boli hodnotené počas 8 týždňov liečby a 2 týždne potom.  Úplné zlepšenie (remisia) sa dosiahla u 5 z 11 jedincov v skupine s kanabisom (45%) ale iba u 1 z 10 v skupine s placebom (10%). Čiastočné zlepšenie (klinická odpoveď) sa pozorovala u 10 z 11 pacientov v skupine s kanabisom (90%) a 4 z 10 pacientov v skupine s placebom (40 %). Navyše pacienti užívajúci marihuanu hlásili zlepšenú chuť do jedla a lepší spánok. Ani jeden parameter však nedosiahol štatistickú významnosť a tak autori doporučili ďalšie klinické štúdie.

Doktor Naftali publikoval minulý rok aj tretiu štúdiu, kde 20 pacientov s Crohnovou chorobou, ktorí neodpovedali na konvenčnú liečbu steroidmi, imunomoduátormi alebo biologikami, dostávalo buď tabletky s 10mg kanabidiolu (10 pacientov) alebo placebo (10 pacientov) dva ktár denne(7). Kanabidiol je jedna z účinných látok obsiahnutých v marihuane. V tejto štúdii nepozorovali lekári žiaden vplyv na aktivitu ochorenia ani žiadne vedľajšie účinky.

Ďalšia skupina lekárov s Izraela skúmala vplyv fajčenia marihuany na aktivitu ochorenia, kvalitu života a hmotnosť u 13 pacientov s dlhotrvajúcimi črevnými zápalmi (8). Po 3 mesiacoch liečby pacienti zaznamenali zlepšenie celkového vnímania zdravia, schopnosti pracovať, fyzickej bolesti a depresie. Pacienti mali počas liečby nárast hmotnosti o priemerne 4,3 +/- 2 kg. Aktivita ochorenia (vyjadrená Harvey-Bradshaw indexom) výrazne poklesla 11 na 6 bodov (normálne sú hodnoty pod 5, hodnoty nad 8 naznačujú stredne vysokú aktivitu).

Okrem izraelských lekárov skúmali vplyv marihuany aj Dr Storr a kolegovia z Calgary v Kanade. Tristotrinásť pacientov s črevnými zápalovými ochoreniami vyplnili anonymný dotazník ohľadne užívania marihuany. Následne lekári porovnali pacientov, ktorí užívali marihuanu špecificky na liečbu IBD alebo jej symptómov,  s ostatnými pacientmi.  Marihuanu užívalo 17,6% respondentov konkrétne na zmiernenie symptómov spojených s IBD, väčšinou vo forme cigariet (96,4%). Pacienti udávali že marihuana zlepšila bolesti brucha (83,9%), kŕče brucha (76,8%), bolesť kĺbov (48,2%) a hnačku (28,6%), aj keď vedľajšie účinky boli časté. Zaujímavé však bolo, že užívania marihuany až 5 násobne zvyšovalo riziko operácie u pacientov s Crohnovou chorboou v nasledujúcich 6 mesiacoch a to aj po zohľadnení ďalších rizikových faktorov ako  vek pohlavie, fajčenie tabaku, dĺžka trvania ochorenia a užívanie biologík . Autori záverovali, že užívanie marihuany u pacientov s IBD  je bežné a pacienti udávajú subjektívne zlepšenie bolesti a hnačiek. U pacientov s Crohnovou chorobou však užívanie kanabisu bolo spojené s vyšším rizikom chirurgického zákroku.

Záver

Aké závery môžeme z uvedených skúseností a klinických štúdií vyvodiť?  Zdá sa, že marihuana u pacientov s črevnými zápalmi pomáha na zmiernenie symptómov ako sú bolesti, hnačky a znížená chuť do jedla. Z dlhodobého hľadiska však zrejme neovplyvňuje zápalovú aktivitu a tým ani podstatu ochorenia. Marihuana dokonca môže zhoršovať priebeh ochorenia u pacientov s Crohnovou chorobou. Pravdepodobne sa počas užívania marihuany síce zlepšia (zamaskujú) príznaky ochorenia, zápal v čreve však pokračuje a pacienti môžu prehliadnuť zhoršovanie ochorenia alebo rozvoj komplikácií.

Aj keby sa schválilo jej medicínske použitie, marihuanu tak vzhľadom na jej psychické vedľajšie účinky v súčasnosti zrejme nemožno doporučiť na liečbu črevných zápalov. Výnimkou by mohli byť pacienti, ktorí majú silné bolesti, nevoľnosť, nechuť do jedla alebo hnačky neodpovedajúce na štandardnú liečbu v adekvátnom dávkovaní. V tomto smere sú však potrebné ďalšie klinické štúdie.

 

Referencie

  1. Schrot RJ, Hubbard JR. Cannabinoids: Medical implications. Annals of medicine. 2016;48(3):128-41. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26912385
  2. Hasenoehrl C, Storr M, Schicho R. Cannabinoids for treating inflammatory bowel diseases: where are we and where do we go? Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2017;11(4):329-37. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28276820
  3. Lal S, Prasad N, Ryan M, et al. Cannabis use amongst patients with inflammatory bowel disease. European journal of gastroenterology & hepatology. 2011;23(10):891-6. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21795981
  4. Ravikoff Allegretti J, Courtwright A, Lucci M, et al. Marijuana use patterns among patients with inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel diseases. 2013;19(13):2809-14. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24185313
  5. Naftali T, Lev LB, Yablecovitch D, et al. Treatment of Crohn’s disease with cannabis: an observational study. The Israel Medical Association journal : IMAJ. 2011;13(8):455-8. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21910367
  6. Naftali T, Bar-Lev Schleider L, Dotan I, et al. Cannabis induces a clinical response in patients with Crohn’s disease: a prospective placebo-controlled study. Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association. 2013;11(10):1276-80.e1. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23648372
  7. Naftali T, Mechulam R, Marii A, et al. Low-Dose Cannabidiol Is Safe but Not Effective in the Treatment for Crohn’s Disease, a Randomized Controlled Trial. Digestive diseases and sciences. 2017;62(6):1615-20. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28349233
  8. Lahat A, Lang A, Ben-Horin S. Impact of cannabis treatment on the quality of life, weight and clinical disease activity in inflammatory bowel disease patients: a pilot prospective study. Digestion. 2012;85(1):1-8. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22095142

Mohlo by Vás zaujímať

Liečba Crohnovej choroby

Liečba ulceróznej kolitídy

Životospráva pri Crohnovej chorobe

Kurkumín v liečbe črevných zápalových ochorení