Nová štúdia s indigom naturalis ukazuje na účinnosť, ale aj riziká fialových byliniek v liečbe ucleróznej kolitídy.

Koncom minulého roka bola v najprestížnejšom svetovom gastroenterologickom časopise Gastroenterology publikovaná veľká japonská štúdia o priaznivých účinkoch indigo naturalis v liečbe ulceróznej kolitídy. Čo je táto bylinka a čo ukázala štúdia je predmetom ďalšieho článku zo série doplnkovej liečby črevných zápalov.

Indigo naturalis

Indigo nautralis je sušená zmes pripravená z piatich rastlín, Baphicacanthus cusia, Polygonum tinctorium, Indigofera tinctoria, Isatis indigotica a Isatis tinctoria.  Pod názvom Qing dai sa používa v tradičnej čínskej medicíne po stáročia, najmä na liečbu psoriázy a krvácavých stavov zo slizníc.

Obrázok. Indigo naturalis je zmes bylín.

Má typickú fialovú farbu a v minulosti sa používala aj ako farbivo a atrament. Za hlavnú účinnú látku sa považujú indolové zlúčeniny ako je napríklad alkaloid indigo a indirubín.

Ako indigo účinkuje?

Nedávne štúdie  zistili, že indolové zlúčeniny sa môžu biosyntetizovať z metabolitov tryptofánu produkovaných rôznymi enzýmami pochádzajúcimi z črevnej mikroflóry.  Okrem toho niektoré indolové zlúčeniny, ako je indigo a indirubín, pôsobia v sliznici čreva na špeciálne receptory (arylový uhľovodíkový receptor). Táto signálna dráha stimuluje biele krvinky v sliznici (vrodené lymfoidné bunky slizníc typu 3) na produkciu interleukínu-22, ktorý indukuje produkciu aprirodzených protibakteriálnych bielkovín a posilňuje slizničnú bariér (tzv tight junctions). Vedecký  výskum potvrdil takisto pozitívne účinky na imunitný systém, napríklad potlačenie tzv. cyklín dependentných kináz ako je CDK1/cyklín B a CDK5/p25.  Indolové zlúčeniny teda môžu predstavovať novú liečebnú stratégiu u pacientov s ulceróznou kolitídou.

Obrázok. Prášok Indigo naturalis sa používa v tradičnej čínskej medicíne na liečbu zápalov.

Štúdie s indigom na zvieratách

Vzhľadom na skúsenosti z tradičnej medicíny sa v posledných rokoch uskutočnili najmä čínski a japonskí lekári niekoľko zaujímavých štúdií s indigom.

Doktor Xiao dokázal, že prášok Qing Dai  (indigo) výrazne potrlačil intenzitu zápalu v experimentálnom modeli kolitídy na myšiach (1). V rozsiahlych experimentoch pozorovali autori potlačenie aktivity bielych krviniek (makrofágov) ako aj tvorby kľúčových zápalových pôsobkov ako je TNF alfa, inteleukín 6, COX-2 a NF-kB.

Klinické skúsenosti s indigom v liečbe ulceróznej kolitídy

V nadväznosti na pozitívne skúsenosti boli posledné dva roky publikované výsledky dvoch japonských klinických štúdii v renomovaných odborných medicínskych časopisoch. Prvú štúdiu publikoval doktor Sugimoto z nemocnice Keio v roku 2016 v časopise Digestion (2). V tejto štúdii sa zamerali na zhodnotenie  bezpečnosti a účinnosti Qing-Dai u 20 pacientov s ulceróznou kolitídou. Quing-Dai sa pdával v podobe kapsúl v dáke 1 gram dvakrát denne počas 8 týždňov. V 8. týždni dosiahlo úplný ústup ťažkosti (klinickú remisiu) 33% pacientov, významné zlepšenie (ďalších 47%). V zhojeniu zápalu na slizniciach autori pozorovali u 61% pacientov. Dvaja pacienti mali zvýšené pečeňové testy, jeden pacient mal silnú nevoľnosť a ukončil štúdiu a u jedného pacienta bol stav komplikovaný infekčnou hnačkou.

Obrázok. Prášok indigo naturalis

Vzhľadom na pozitívne skúsenosti bola realizovaná druhá oveľa väčšia klinická štúdia pod vedením profesora Naganuma, ktorá sa realizovala vo viacerých nemocniciach (multicentrická)(3).  86 pacientov s stredne ťažkou až ťažkou ulceróznou kolitídou bolo náhodne rozdelených do štyroch liečebných skupín.  V prvej dostávali pacienti indigo naturalis v dávke 0,5 gramu denne, v druhej v dávke 1 gram denne, v tretej 2 gramy denne a v štvrtej placebo. Liečba trvala 8 týždňov. Výrazné zlepšenie stavu (klinická odpoveď) bolo pozorované u  70% pacientov liečených 0,5 gramom indigo naturalis, 75% liečených 1 gramom indigo naturalis, 81% u pacientov liečených 2 gramami indigo naturalis ale len u 14% liečených placebom. Úplný ústup ťažkostí (remisia) sa pozorovala u 55% pacientov liečených 1 gramom indigo a 48% liečených 2 gramami. Zhojenie zápalu na sliznici sa pozorovalo u 48-60% pacientov liečených indigom, ale len u 14% liečených placebom. V štúdii nepozorovali žiadne závažné nežiadúce účinky,  opäť však boli pozorované zvýšené pečeňové testy u 12% pacientov. Štúdia bola však predčasne ukončená, nakoľko sa  v tom čase v odbornej tlači objavila správa o pacientke, ktorá po 6 mesačnej samoliečbe s 2 gramami indigo naturalis denne prišla do nemocnice so zlyhaním srdca a zistilo sa u nej  zvýšenie tlaku v pľúcnici (tzv. pľúcna hypertenzia)(4). V tomto prípade sa zistil alergia na indigo a aj keď sa po vysadení stav zlepšil, zzvýšený tlak v pľúcnej tepne pretrvával.

Indigo tak zrejme nie je vhodné pre pacientov s ochoreniami pečene ani srdca. Rizikové môže byť aj u fajčiarov a Ďalších pacientov so zvýšeným tlakom v pľúcnej tepne

Záver

Indigo v dávke 0,5-2 gramy denne sa javí byť účinnou látkou, ktorá potláča zápal u značnej časti pacientov s ulceróznou kolitídou. V budúcnosti by mohlo byť účinným liekom v doplnkovej liečbe ulceróznej kolitídy, najmä u pacientov u ktorých iné formy liečby neúčinkujú alebo majú vedľajšie účinky. Indigo je vo všeobecnosti dobre tolerované. Treba si však byť vedomý možných nežiadúcich účinkov ako sú zvýšené pečeňové testy u asi 10-15% pacientov a alergia. Varovným je však popísaný prípad pravostranného srdcového zlyhania pri dlhodobom užívaní 2 gramov indiga u pacientky s ulceróznou kolitídou v Japonsku, ktoré pretrvávalo aj po vysadení lieku. Nutné sú tak ďalšie klinické skúšania. Indigo tak zostáva stále experimentálnym liekom, ktorého užívanie by mal pacient dôkladne prediskutovať s lekárom.

 

Referencie

  1. Xiao HT, Peng J, Hu DD, et al. Qing-dai powder promotes recovery of colitis by inhibiting inflammatory responses of colonic macrophages in dextran sulfate sodium-treated mice. Chinese medicine. 2015;10. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26464580
  2. Sugimoto S, Naganuma M, Kiyohara H, et al. Clinical Efficacy and Safety of Oral Qing-Dai in Patients with Ulcerative Colitis: A Single-Center Open-Label Prospective Study. Digestion. 2016;93(3):193-201. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26959688
  3. Naganuma M, Sugimoto S, Mitsuyama K, et al. Efficacy of Indigo Naturalis in a Multicenter Randomized Controlled Trial of Patients With Ulcerative Colitis. Gastroenterology. 2017. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29174928
  4. Nishio M, Hirooka K, Doi Y. Chinese herbal drug natural indigo may cause pulmonary artery hypertension. European heart journal. 2016;37(25):1992. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26984865

Mohlo by Vás zaujímať

Liečba ulceróznej kolitídy

Kurkumín v liečbe črevných zápalových ochorení

Pomáha palina pri liečbe Crohnovej choroby?