Nový článok na crohnika.sk: Ustekinumab

Ustekinumab je nový liek pre dospelých pacientov s Crohnovou chorobou. Jedná sa o biologický liek – monoklonálnu protilátku proti interleukínu 12 a 23.

U pacientov s Crohnovou chorobou je ustekinumab indikovaná na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až tažkou aktívnou Crohnovou chorobou, u ktorých odpoveď buď na konvenčnú liečbu alebo biologickú liečbu nebola uspokojivá alebo došlo k strate odpovede alebo takúto liečbu netolerujú alebo je im kontraindikovaná.

 

Všetko o liečbe Crohnovej choroby ustekinumabom si môžete prečítať v novom článku na crohnika.sk:

 

Ustekinumab v liečbe Crohnovej choroby.