Slovníček medicínskych pojmov

A

absces – dutina vyplnená hnisom; môže byt lokalizovaná kdekoľvek v tele

afinita – priľňavosť alebo náchylnosť voči niečomu

alergia – neprimeraná reakcia imunitného systému organizmu na látky, ktoré sa bežne vyskytujú v prostredí (napr. pele, roztoče, prach, lieky, potraviny)

analgosedácia – vnútrožilové podanie liekov tlmiacich bolesť a zároveň navodzujúcich stav únavy a znižujúcich strach z výkonu

anamnéza – vyšetrenie tzv. predchorobia; zahŕňa údaje o súčasných ťažkostiach pacienta ako aj údaje o prekonaných ochoreniach, o výskyte ochorení v rodine, o sociálno-ekonomických podmienkach pacienta atď.

anastomóza – umelo vytvorené spojenie medzi dvoma dutými orgánmi

anémia – nedostatok červených krviniek v krvi, chudokrvnosť

antidiaroikum – liek pôsobiaci proti hnačke

antigén – látka, ktorú imunitný systém rozpozná ako organizmu cudziu a špecificky na ňu reaguje

anus, análny – konečník, konečníkový

apendektómia – chirurgické odstránenie červovitého výbežku slepého čreva alebo ľudovo „slepého čreva“

atrofia – stav, pri ktorom v dôsledku vonkajších alebo vnútorných vplyvov dochádza k zmenšeniu normálne vyvinutého orgánu alebo tkaniva. Je spôsobený zmenšením alebo zánikom buniek na základe prirodzeného procesu starnutia alebo chorobného procesu.

autoimunita – stav, pri ktorom imunitný systém organizmu reaguje na štruktúry organizmu vlastné a vytvára voči nim protilátky, čím ich poškodzuje

B

biopsia – odobranie malej vzorky zo živého organizmu, ktorá je následne mikroskopicky vyšetrená (histologicky, cytologicky)

biologicky podobné lieky (biosimilárne lieky) – generické kópie originálnych biologických liekov (napríklad infliximabu alebo adalimumabu) s porovnateľnou účinnosťou a bezpečnosťou

C

compliance – ochota pacienta spolupracovať a riadiť sa pokynmi lekára

chronický – dlhodobý; trvajúci dlhší čas

D

dehydratácia – nedostatok vody v organizme

denzitometria – vyšetrenie, pomocou ktorého sa meria hustota kostnej hmoty

dilatácia – rozšírenie dutého orgánu

E

enterografia – zobrazenie tenkého čreva pomocou kontrastnej látky

enteroklýza – zobrazenie tenkého čreva pomocou kontrastnej látky, ktorá je sondou aplikovaná priamo do tenkého čreva

enterokolitida – zápal tenkého a hrubého čreva

enterorágia – krvácanie z čreva

erythema nodosum – ochorenie kože, ktoré sa prejavuje výsevom červených bolestivých uzlíkov rôznej veľkosti najmä v oblasti predkolenia. Provokačným faktorom sú najčastejšie bakteriálne infekcie, mykózy, ale aj alergia, tuberkulóza, ulcerózne ochorenia čreva a sarkoidóza.

esenciálne aminokyseliny – aminokyseliny, ktoré si ľudský organizmus nevie vyrobiť a musí ich získať z potravy

exacerbácia – zhoršenie alebo nové vzplanutie ochorenia

F

fistula – píšťala; abnormálny kanálik tvoriaci komunikáciu medzi dutinou a dutým orgánom alebo povrchom tela

fistulografia – röntgenové vyšetrenie píšťaly kontrastnou látkou, ktorého cieľom je zistiť jej rozsah a priebeh

fyzikálne vyšetrenie – vyšetrenie pacienta zmyslami lekára (pohmat, posluch, poklep, pohľad)

G

gastroskopia – vyšetrenie sliznice pažeráka, žalúdka a dvanástnika pomocou ohybnej hadice zavedenej cez ústa

H

haustrácia – záhyby steny hrubého čreva

I

idiopatický – vzniknutý z neznámej príčiny

ileocekálny – týkajúci sa prechodu tenkého do hrubého čreva

ileostómia – umelé vyvedenie tenkého čreva na brušnú stenu

ileus – nepriechodnosť čriev

imunosupresíva – skupina liekov, ktorej hlavnou úlohou je potlačenie aktivity imunitného systému, najmä tlmiť nežiaduce imunitné reakcie organizmu (pri niektorých autoimunitných ochoreniach, po transplantáciách)

indikácia – príčina, vyžadujúca použitie určitej metódy diagnostiky alebo liečby

infiltrát – nahromadenie buniek, prípadne mikroorganizmov v tkanive

inkontinencia – neschopnosť udržať moč alebo stolicu

intermitentný –  prerušovaný

J

K

klky – jemné výbežky sliznice tenkého čreva slúžiace na vstrebávanie potravy

klyzma – črevný výplach; používa sa k vyčisteniu čreva alebo k podaniu liekov

kolitída – zápal hrubého čreva

kolostómia – umelé vyvedenie hrubého čreva na brušnú stenu

kolonoskopia – vyšetrenie, ktoré slúži na zobrazenie lézií hrubého čreva

kontraindikácia – príčina, vylučujúca použitie určitej metódy diagnostiky alebo liečby

kontrastná látka – látka podávaná pri röntgenovom vyšetrení, ktorá pohlcuje oproti tkanivám röntgenové žiarenie odlišne a zvýrazňuje tak jednotlivé štruktúry

L

lumen – šírka otvoru trubicového orgánu

M

magnetická rezonancia – diagnostická zobrazovacia metóda používaná na vytváranie dvoj- a trojrozmerných obrazov orgánov alebo tkanív ľudského organizmu bez použitia radiačného žiarenia

malnutrícia – podvýživa

meléna – dechtovo-čierna stolica, ktorá je prejavom krvácania z horného úseku tráviaceho traktu

mezentérium – okružie, blana pripájajúca črevné kľučky k zadnej stene brušnej dutiny; obsahuje početné lymfatické uzliny a vedú ním k črevu cievy a nervy

N

nutričná substitúcia – umelá výživa u pacientov s nedostatočným príjmom potravy prirodzenou cestou

nodózny – uzlovitý

O

osteoporóza – ochorenie charakterizované úbytkom kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektoniky kostí, čo vedie k oslabeniu pevnosti kostí a tým k zvýšenej lámavosti

P

pankolitída – zápal celého hrubého čreva

parenterálny – mimočrevný, podaný mimo tráviaci trakt

patogénny – choroboplodný, vyvolávajúci ochorenie

pauč – rezervoár nahradzujúci konečník, ktorý je vytvorený z kľučiek tenkého čreva

paučitída – zápal sliznice v novovytvorenom rezervoári nahradzujúcom konečník

per os – ústami

perforácia – prederavenie dutého orgánu v dôsledku poškodenia steny zápalom, vredom, nádorom alebo úrazom, pri ktorom dochádza k úniku obsahu dutiny do okolia

perianálny – týkajúci sa oblasti konečníka

perineum – hrádza, oblasť medzi vonkajšími pohlavnými orgánmi a konečníkom

proktitída – zápal konečníka

polyp – výrastok na sliznici

polyvalentný – mnohostranný, kombinovaný

profylaxia – súbor opatrení na zabránenie vzniku určitého ochorenia

prognóza – predpoklad ďalšieho priebehu ochorenia

psychóza – duševné ochorenie, pri ktorom pacient stráca kontakt so skutočnosťou, ktorú inak vníma a hodnotí, čo sa prejavuje zmenou jeho správania

pyoderma gangrenosum – kožné ochorenie prejavujúce sa výsevom drobných kožných hnisavých vyrážok a červených uzlov, ktoré splývajú a vytvárajú vredy. Ich hojenie zanecháva jazvy.

R

rectum, rektum – konečník

recidíva – návrat ochorenia, ktoré už bolo vyliečené alebo u ktorého vymizli príznaky

relaps – obdobie vzplanutia ochorenia, ktoré bolo v kľudovom období

remisia –obdobie kľudu, kedy je pacient bez príznakov ochorenia

resekcia – chirurgické odstránenie časti orgánu

S

stómia – umelé vyústenie dutého orgánu na povrch tela

subkutánny – podkožný

suplementácia – doplnenie

syndróm krátkeho čreva – porucha vstrebávania živín a tým aj porucha výživy, ktorá vzniká v dôsledku zmenšenia rezorpčnej plochy čreva z dôvodu napr. chirurgického odstránenia veľkej časti tenkého čreva

U

T

tenezmy – bolestivé nutkanie na stolicu, ktoré nie je nasledované uspokojivým vyprázdnením

transfúzia – podanie krvi alebo krvných derivátov od darcu príjemcovi za predpokladu kompatibility krvných skupín a Rh-faktoru

V

vakcína – očkovacia látka

virtuálna kolonoskopia –  rentgenová zobrazovacia metóda, ktorá rekonštruuje obraz hrubého čreva z CT snímok bez toho aby sa vykonalo endoskopické vyšetrenie

Z