Boswellia serrata v liečbe črevných zápalových ochorení

Živica stromu kadidlovníka (Boswellia serrata) vstúpila do povedomia ľudí ako kadidlo, ktoré sa stalo neoddeliteľnou súčasťou náboženských obradov. Extrakt z Boswellie sa však stáročia používa v indickej medicíne aj ako liek na zápalové ochorenia. Ako ukazujú najnovšie klinické výskumy, učínná môže byť aj pri liečbe črevných zápalov.

Kadidlovník pilovitý

Kadidlovník pilovitý (Boswellia serrata ) je stredne veľký strom rastúci najmä v Indii, Afrike a na Blízkom východe. Zo stromu sa získava živica tak, že sa nareže kôra a vytekajúca miazga sa odoberá do špeciálnych bambusových košov.

Obrázok. Strom kadidlovníka pílovitého (Boswellia serrata)

Olejovitá živica z Boswellia serrata je tradičný ayurvédsky liek používaný na liečbu bolestí , horúčky a rôznych zápalových ochorení. Asi najznámejšie je použitie pri bolestiach a zápaloch kĺbov, ale užívala sa aj pri črevných zápaloch vrátane ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby.

Zo živice kadidlovníka sa vyrába prášok, ktorý obsahuje dôležité boswellové kyseliny, ktoré sú známe pre svoje silné protizápalové účinky. Ďalej sa v nej nachádzajú ďalšie účinné látky, silice a kyseliny.

Obrázok. Boswellia serrata. Tradičná bylina v ayurvédskej medicíne. Má protibolestivé, protizápalové, upokojujúce a protibakteriálne účinky. Pomáha pri liečbe osteo-artrózy a uľavuje pri bolestiach kĺbov a kostí.

Medzi pacientmi s črevnými zápalmi patrí Boswellia medzi najpoužívanejšie prírodné doplnky liečby. V jednom prieskume vykonanom v Nemecku, malo skúsenosti s použitím Boswellie serrata  približne 36% pacientov s IBD  a väčšina bola s jej používaním spokojná, mali pocit, že im pomáha (1).  Keď sa Boswellia skúmala na modeloch zápalu čriev u zvierat. zistili sa priaznivé protizápalové účinky (2, 3).

Klinické štúdie u pacientov s ulceróznou kolitídou

Doktor Gupta a kolegovia porovnávali v dvoch malých štúdiách účinnosť liečby živicou z Boswellia serrata v dávke 300-350 mg tri krát denne  mg denne  v porovnaní so sulfasalazínom v dávke 3 gramy denne v priebehu 6 týždňov u pacientov s chronickou aktívnou ulceróznou kolitídou (4, 5). V prvej štúdii bola Boswellia podľa autorov rovnako účinná ako sulfasalazín, úplne zlepšenie (remisiu) dosiahlo 82%, na sulfasalazíne 75%. V druhej štúdii bola dokonca o niečo účinnejšia ako sulfasalazín, remisiu dosiahlo 14/20 (70%) pacientov užívajúcich Boswelliu a 4/10(40%) užívajúcich suflasalazín. V obidvoch štúdiách neboli žiadne významné rozdiely v mierach závažnosti symptómov alebo bezpečnosti liekov medzi skupinami.

Podobné zistenia pozorovali talianski lekári, ktorí skúmali účinnosť špeciálne formulovaného extraktu z Boswellie, v liečbe pacientov s chronickou inaktívnou ulceróznou kolitídou (6). V tejto klinickej štúdii sa 43 pacientov mohlo rozhodnúť, či budú užívať popri svojej obvyklej liečbe tabletky s extraktom z Boswellie alebo žiadnu doplnkovú dávku (n = 21) počas 4 týždňov.  Priaznivý účinok Casperomu bol pozorovaný pre všetky hodnotené parametre, a to: bolesti brucha, krv v stolici,  vodnaté stolice, nevoľnosť, anémia, nutkanie na stolicu, počet bielych krvných buniek, ako aj potreby ďalších liekov a lekárskej starostlivosti. Koncentrácia kalprotektínu v stolici, markera zápalu čriev, sa zlepšila u pacientov, ktorí dostávali Boswelliu..

Klinické štúdie u pacientov s Crohnovou chorobou

Doktor Holtmeier a kolegovia z 22 centier v Nemecku skúmali účinnosť nového extraktu z Boswellie  na udržanie remisie u pacientov s ľahkou formou Crohnovej choroby (7). Štúdie sa zúčastnilo 108 pacientov, ktorí boli náhodne zadelení buď do skupiny, v ktorej užívali nový extrakt z Boswellia serrata (Boswelan) v dávke 400 mg denne alebo placebo. Porovnávalo sa koľko percent pacientov bolo po jednom roku liečby bez ťažkostí (v remisii) a bezpečnosť liečby. Boswellia bola dobre tolerovaná avšak nebol žiaden rozdiel v miere remisie, 60% pacientov užívajúcich Boswelliu bolo bez ťažkostí v porovnaní s 56% na placebe.

Záver

Na základe troch menších štúdií sa extrakt z Boswellie zdá byť účinný v podpornej liečbe ulceróznej kolitídy. Ako účinná sa zdá byť dávka 900-1000 mg rozdelená do troch denných dávok. V liečbe Crohnovej choroby sa nepreukázala účinnosť 400mg Boswellie oproti placebu a sú potrebné ďalšie štúdie. Boswellia je v doporučenom dávkovaní veľmi bezpečná.

Ako všetky podporné a doplnkové liečby je nutné jej užívanie konzultovať s ošetrujúcim lekárom, vhodná je ako doplnok bežnej liečby a pacient by nikdy nemal svojvoľne vysadiť doporučenú liečbu.

 

Referencie

  1. Joos S, Rosemann T, Szecsenyi J, et al. Use of complementary and alternative medicine in Germany – a survey of patients with inflammatory bowel disease. BMC complementary and alternative medicine. 2006;6:19. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16716218
  2. Hartmann RM, Fillmann HS, Martins MI, et al. Boswellia serrata has beneficial anti-inflammatory and antioxidant properties in a model of experimental colitis. Phytotherapy research : PTR. 2014;28(9):1392-8. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24619538
  3. Hartmann RM, Morgan Martins MI, Tieppo J, et al. Effect of Boswellia serrata on antioxidant status in an experimental model of colitis rats induced by acetic acid. Digestive diseases and sciences. 2012;57(8):2038-44. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22451119
  4. Gupta I, Parihar A, Malhotra P, et al. Effects of gum resin of Boswellia serrata in patients with chronic colitis. Planta medica. 2001;67(5):391-5. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11488449
  5. Gupta I, Parihar A, Malhotra P, et al. Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with ulcerative colitis. European journal of medical research. 1997;2(1):37-43. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9049593
  6. Pellegrini L, Milano E, Franceschi F, et al. Managing ulcerative colitis in remission phase: usefulness of Casperome(R), an innovative lecithin-based delivery system of Boswellia serrata extract. European review for medical and pharmacological sciences. 2016;20(12):2695-700. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27383325
  7. Holtmeier W, Zeuzem S, Preiss J, Kruis W, Bohm S, Maaser C, et al. Randomized, placebo-controlled, double-blind trial of Boswellia serrata in maintaining remission of Crohn’s disease: good safety profile but lack of efficacy. Inflamm Bowel Dis. 2011;17(2):573-82. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20848527

Mohlo by Vás zaujímať

Liečba Crohnovej choroby

Životospráva pri Crohnovej chorobe

Kurkumín v liečbe črevných zápalových ochorení