Na čo si treba dať pozor pri užívaní kortikoidov?

 

Glukokortikosteroidy (kortikoidy) ako je Prednison alebo Medrol sú lieky hormonálnej povahy, ktoré sú veľmi účinné na potlačenie zápalu.  Z tohto dôvodu majú v modernej medicíne mimoriadne široké využitie. Užívajú sa buď systémovo alebo lokálne na postihnutú zapálenú časť tela.  Glukokortikoidy sa často používajú aj v liečbe Crohnovej choroby aj ulceróznej kolitídy. Podávajú sa perorálne alebo topicky vo forme čípkov, rektálnej peny alebo klyziem.  Podrobné informácie o liečbe glukokortikodmi pri Crohnovej chorobe a ulceróznej kolitíde si môžete prečítať v tomto článku.

Bohužiaľ glukokortikoidy môžu mať rôzne viac alebo menej závažné vedľajšie účinky. Aby sa predišlo vzniku vedľajších účinkov a minimalizovala ich závažnosť je dôležité dodržiavať nasledovné doporučenia

Doporučenia Pred zahájením liečby kortikoidmi

Pred zahájením liečby je potrebné informovať lekára o tom, či je u Vás známe niektoré z nasledovných ochorení?

– chronická víriusová, bakteriálna alebo plesňová (mykotická) infekčná choroba

– cukrovka (diabetes mellitus)

– vysoký tlak (hypertenzia)

– srdcové zlyhávanie

– vyšší očný tlak (glaukóm)

– šedý zákal (katarakta)

– osteoporóza alebo znížená kostná hustota

– nedávna alebo plánovaná operácia

– depresia alebo stavy úzkosti

Takisto je dôležité uviesť, či sa niektoré z horeuvedených ochorení vyskytli vo Vašej rodine, a ak áno u ktorého príbuzného.

Doporučenie počas liečby kortikoidmi

  • Vždy noste so sebou kartičku, že užívate kortikoidy
  • Vyhľadajte lekárske ošetrenie v prípade výskytu vedľajších účinkov ako sú bolesti hlavy, závrate, porucha zraku, zmeny nálady alebo správania, opuchy, akékoľvek aj minimálne známky infekcie
  • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s osobami, ktoré majú známky infekčného ochorenia ako je napríklad tuberkulóza, ovčie kiahne, osýpky, vírusové bradavice, herpesy
  • V čase infekčných epidémií (napríklad chrípky) sa vyhýbajte miestam, kde sa zhromažďuje veľa osôb, ako sú spoločenské, kultúre a športové podujatia, hromadná doprava, veľké oslavy a podobne.
  • Ak máte úraz, poranenie alebo dlhšie bolesti chrbta alebo kĺbov, vždy vyhľadajte lekára, informujte ho že užívate glukokortikosteoridy
  • Nikdy neprerušujte liečbu glukokortikosteroidmi náhle, pokiaľ to neodporučí lekár
  • Dodržiavajte nasledovné doporučenia pre životosprávu
   • Jedzte vyváženú stravu s dostatočným príjmom vápnika
   • Ak trpíte na Crohnovu chorobu, nefajčite
   • Vykonávajte pravidelnú miernu až strednú fyzická aktivitu
   • Vyhýbajte sa vysokej námahe, úrazom a pádom

Pozor na interakcie kortikoidov s inými liekmi

Ak pacient užíva glukokortikoidy tieto môžu ovplyvniť užívanie iných liekov alebo naopak iné lieky môžu ovplyvniť účinnosť glukokortikoidov.

Medzi lieky, ktorých účinok je výrazne ovplynený glukokortikoidmi patria lieky proti cukrovke (ich účinnosť klesá, treba obvykle zvýšiť ich dávku), warfarín (stúpa riziko krvácanie a obvykle treba skontrolovať krv a podľa výsledku prípadne znížiť dávku), lieky na odvodnenie- diuretiká (zosiľňuje sa vylučovanie draslíka, treba obvykle zvýšiť jeho príjem). Naopak lieky proti epilepsii a niektoré anti-inketíva (rifampín alebo efavirenz) znižujú účinnosť glukokortikoidov a lieky proti hubových infekciám – antimykotiká a niektoré antibiotiká (klaritromycín, azitromycín) a niektoré antivírusové lieky (atazanavir, rotonavir, indinavir) zvyšujú účinnosť, a tým aj vedľajšie účinky, glukokortikoidov.

Pri užívaní spolu s liekmi proti bolesti charakteru nesteroidných anti-reumatík (aspirín, ibuprofén, diklofenak a podobne) mnohonásobne stúpa riziko žalúdočných vredov a krvácania z nich.

Vždy preto treba lekára informovať o užívaní glukokortikoidov a zvážiť možnosť interakcie.

 


Mohlo by vás zaujímať

Glukokortikoidy: Všetko čo potrebujete vedieť o liečbe pri Crohnovej choroby a ulceróznej kolitíde

Liečba Crohnovej choroby

Aminosalicyláty