Prieskum ukázal, ktoré slovenské pracoviská operujú najviac pacientov s IBD.

  • Unikátny prieskum medzi slovenskými chirurgickými pracoviskami o operáciách pre IBD.
  • Výsledky dotazníka dostupné na webstránke www.ibdchirurgia.sk .

Pacienti s črevnými zápalovými ochoreniami (skratka IBD) ako je Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída často potrebujú chirurgickú liečbu. V minulosti to boli takmer dve tretiny pacientov, ktorí potrebovali operáciu, mnohí nezriedka aj opakovane. Našťastie tieto čísla v posledných rokoch rýchlo klesajú a to najmä  vďaka novým účinným liekom.Napriek tomu aj dnes vyžaduje asi tretina pacientov s Crohnovou chorobou a  5-10% pacientov  s ulceróznou kolitídou do 10 rokov od stanovenia diagnózy operačnú liečbu.

Chirurgická liečba črevných zápalových ochorení  je pritom veľmi špecifická. Až donedávna na Slovensku nebol dostupný prehľad, ktoré pracoviská sa tejto liečbe venujú a koľko operácií ročne vykonávajú. Často tak pacienti, ktorí potrebovali chirurgickú konzultáciu alebo operačnú liečbu  nevedeli  na koho sa so svojim špecifickým problémom obrátiť.

Z týchto dôvodov sa rozhodla Pracovná skupina pre IBD Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti osloviť  všetky chirurgické pracoviská na Slovensku s dotazníkom ohľadne rozsahu poskytovanej špecializovanej chirurgickej liečby na ich pracovisku.  Autorom prieskumu bol Doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Dotazník obsahoval otázky týkajúce sa typu operácií, ktoré sa vykonávajú a koľko jednotlivých zákrokov vykonali v roku 2015.  Dotazník pozostával zo 14 otázok zoradených do 3 oblastí: klasické operácie (laparotómia), minimálne invazívne operácie (laparoskopia) a operácie konečníka (proktochirurgia).  Súčasťou dotazníka boli aj kontaktné údaje ako je telefón a email, na ktoré sa môže lekár alebo pacient kontaktovať na dané pracovisko.

 

Oslovených bolo spolu 39 chirurgických pracovísk a na otázky odpovedalo 19 pracovísk. Na týchto pracoviskách sa vykonalo spolu 464 operácií.  Celkový počet operácií na jednotlivých pracoviskách je uvedený v tabuľke.

 

prieskum-tabulka
Tabuľka. Celkový počet operácií u pacientov s IBD na jednotlivých pracoviskách na Slovensku.

 

Pacienti s Crohnovou chorobou podstúpili spolu 252 operácií brucha a vyše 140 operácií konečníka. Najviac brušných operácií vykonali na Chirurgickej klinike Nemocnice Šaca v Košiciach (43 operácií), II. Chirurgickej klinike LFUK a Univerzitnej nemocnice Bratislava (25 operácií) a na Chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice Martin (20 operácií). Najviac operácií konečníka sa vykonalo  na Chirurgickej klinike Fakultnej nemocnice v Nitre (40 operácií), Chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice Martin (17 operácií) a na Chirurgickom oddelení FNsP Žilina (15 operácií).

Pacienti s ulceróznou kolitídou podstúpili na týchto 19 pracoviskách spolu 72 operácií, z toho 46 s vytvorením stómie a 26 pacientov s vytvorením tzv. pauča. Najviac operácií sa vykonalo na pracoviskách Nemocnice sv. Michala v Bratislave, II. Chirurgickej klinike LFUK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave –Petržalke, Univerzitnej nemocnice v Martine, Vo Fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, Na Národnom onkologickom ústave v Bratislave v Nemocnici Košice-Šaca.

 

Výsledky dotazníka boli prezentovaná a prediskutované na odbornej konferencii začiatkom novembra. Takisto boli zverejnené pre širokú pacientskú verejnosť na webstránke www.ibdchirurgia.sk.

 

prieskum-uvodna-stranka
Úvodná stránka webu crohnika.sk

 

 

Na tejto stránke je uvedená mapa Slovenska a na nej jednotlivé chirurgické pracoviská, ktoré sa zúčastnili prieskumu. Veľkosť kruhu zodpovedá počtu operácií. Na jednotlivé mestá je možné si kliknúť a zobrazí sa pracovisko z daného mesta aj s jednotlivými údajmi. Uvedená je adresa pracoviska a kontaktné údaje na objednanie ako aj celkový počet výkonov a ich prehľad podľa jednotlivých typov zákrokov.

 

prieskum-pracovisko
Náhľad na chirurgické pracovisko s kontaktnými údajmi a počtom výkonov.

 

Ako uviedol autor prieskumu Doc. Hlavatý: „ Veríme, že zverejnenie údajov o počte operácií na jednotlivých chirurgických pracoviskách uľahčí rozhodovanie o operáciách pre lekárov aj pacientov. Veľká vďaka patrí všetkým lekárom, ktoré sa prieskumu zúčastnili. A takisto za to, že sa našim pacientom s črevnými zápalmi starostlivo venujú.“

 

 

Pridaj komentár