Doporučenia renomovanej lekárskej organizácie ECCO pre liečbu Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy preložené do slovenčiny

Európska organizácia pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu (ECCO) vydáva a pravidelne aktualizuje doporučenia pre starostlivosť o pacientov s črevnými zápalmi. Tieto doporučenia sú celosvetovo uznávané a predstavujú „štandard“ lekárskej starostlivosti.

Vo januári tohto roku boli  dve základné doporučenia ECCO pre liečbu Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy prepísané do jednoduchšieho nelekárskeho jazyka,ktorý je zrozumiteľný aj pre pacientov. Následne na to boli v spolupráci s európskou pacientskou organizáciou EFCCA preložené do 30 európskych jazykov, včítane slovenčiny. Slovenský preklad bol pripravený v spolupráci s Doc. MUDr. Tiborom Hlavatým, PhD. (zakladateľom portálu crohnika.sk).

 

Doporučenia obsahujú veľmi podrobný popis jednotlivých druhov liečby črevných zápalov, kedy ktorú liečbu použiť a aké sú jej výhody a riziká. Doporučenia sú doplnené prehľadom kľúčových klinických štúdií, ktoré dokázali účinnosť jednotlivých liekov a liečebných postupov. Oba materiály majú asi 30 strán a sú doplnené podrobný slovníčkom odborných pojmov použitých v texte.

 

V priložených linkoch je možné si slovenský preklad doporučení stiahnuť.

Doporučenia pre liečbu Crohnovej choroby:

https://www.ecco-ibd.eu/index.php/publications/ecco-efcca-patient-guidelines/cd-patient-guidelines/file/cd-patient-guidelines-in-slovak.html?id=32

 

Doporučenia pre liečbu ulceróznej kolitídy:

https://www.ecco-ibd.eu/index.php/publications/ecco-efcca-patient-guidelines/uc-patient-guidelines/file/uc-patient-guidelines-in-slovak.html?id=59