Vyšetrenie kalprotektínu v stolici dokáže predvídať zhoršenie zápalového ochorenia čriev a často aj vyhnúť sa kolonoskopii

Pre pacientov s črevnými zápalovými ochoreniami je veľmi dôležité vedieť, či sa v čreve odohráva zápal a ako je intenzívny. Dokonca aj v prípade, keď pacient nemá ťažkosti, je táto informácia veľmi dôležitá. Prítomnosť zápalu totiž vedie ku poškodzovaniu sliznice a skôr alebo neskôr ku príznakom ochorenia. Navyše neliečený chronický zápal postupne trvalo ničí normálnu črevnú stenu a vedie ku komplikáciám. U pacientov s Crohnovou chorobou je najobávanejšou komplikáciou zúženie čreva a jeho prederavenie. U pacientov s ulceróznou kolitídou je to postupné zničenie hlienotvorných buniek v sliznici a ťažko liečiteľný chronický zápal.

Najpresnejšou laboratórnou metódou, akou vieme prítomnosť zápalu v čreve zistiť je vyšetrenie kalprotektínu v stolici. Jedná sa o jednoduchú a pomerne lacnú metódu, ktorú je možné bez problémov kedykoľvek opakovať. Jej výsledok veľmi presne odzrkadľuje aktivitu zápalu v sliznici tráviaceho traktu. V poslednej dobe už navyše existujú rýchle testy kalprotektínu, ktoré si navyše môže pacient spraviť pohodlne sám doma a výsledok konzultovať so svojim lekárom.

 Čo je kalprotektín?

Kalprotektín je antimikrobiálna bielkovina, ktorá sa nachádza vnútri bielych krviniek (latinsky leukocytoch). Biele krvinky sú bunky, ktoré sa zúčastňujú zápalovej reakcie a ich úlohou je bojovať proti infekcii, nádorom alebo iným poškodeným bunkám. To znamená, že ak sa niekde v tele odohráva zápal, sú tam biele krvinky a tým pádom aj kalprotektín.

Kalprotektín bol prvýkrát izolovaný v roku 1980 (1).Nachádza sa hlavne v podtype bielych krviniek, ktoré sa nazývajú neutrofily, u ktorých tvorí až 50% ich bunkového obsahu (latinsky cytoplazmy). Úlohou kalprotektínu je hlavne zneškodňovať mikroorganizmy a cudzie látky, ktoré tieto biele krvinky „zhltnú“ (latinsky fagocytujú).

Kalprotektín možno stanoviť z rôzneho biologického materiálu ako je krv, mozgovo-miešny mok, sliny, moč a čo je dôležité aj zo stolice. Jeho zvýšená hladina informuje o priebehajúcom zápalovom procese za účasti bielych krviniek. Vyšetrenie kalprotektínu v stolici sa nazýva aj fekálny kalprotektín a často sa označuje skratkou f-cal.

Už v roku 1999 bolo spoľahlivo dokázané, že hladina fekálneho kalprotektínu presne zodpovedá úrovni zápalu v čreve a vylučovaniu bielych krviniek do stolice (2). Navyše hladinu fekálneho kalprotektínu nie je nijako ovplyvnená zápalovou aktivitou v iných častiach organizmu u, ako je tomu u iných zápalových markerov (3). Napríklad zvýšená hladina parametra CRP, ktorý sa často vyšetruje u pacientov s črevnými zápalmi môže byť okrem zápalu spôsobeného Crohnovou chorobou alebo ulceróznou kolitídou vyvolaná aj zápalom hrdla, priedušiek, močových ciest atď.

Okrem presnosti a pohodlnosti je ďalšou výhodou kalprotekínu jeho stabilita. To znamená, že vzorku stolice možno skladovať minimálne 3 dni pri izbovej teplote a aj 7 dní v chladničke a výsledok vyšetrenie to neovplyvní.

Aký má kalprotektín význam v diagnostike črevných zápalov?

Keďže kalprotektín spoľahlivo odráža prítomnosť a intenzitu zápalu v sliznici, získal významné miesto v diagnostike črevných ochorení, ktoré majú zápalový pôvod. Okrem črevných zápalových ochorení ako je Crohnova choroba a ulcerózna kolitída sa využíva aj pri diagnostike divertikulitídy hrubého čreva a ďalších zápalových ochorení. Pozitívny býva aj pri krvácaní do tráviaceho traktu.

U pacientov, ktorí ešte nemajú stanovenú diagnózu a majú črevné ťažkosti, dokáže kalprotektín odlíšiť zápalovú príčinu od nezápalovej. Pri negatívnom výsledku kalprotektínu je možné v podstate diagnózu črevného zápalu vylúčiť.

U pacientov s črevnými zápalmi sa využíva kalprotektín na monitorovanie aktivity ochorenia a predpovedanie možného zhoršenia. Kalprotektín dokáže takisto pomôcť pri odlíšení zhoršenia ochorenia (tzv relapsu) od iných príčin tráviacich ťažkostí.

V klinickej praxi sa stanovuje kalprotektín buď pri zhoršení stavu pacienta alebo preventívne v pravidelných 3 až 6 mesačných intervaloch aj u pacienta bez ťažkostí (5). Hodnota kalprotektínu totiž začína stúpať oveľa skôr ako sa prejavia klinické ťažkosti. Obvykle je to niekoľko mesiacov pred zhoršením stavu. Kalprotektín je tak signálom, že zápal v čreve sa zhoršuje a je potrebné včas upraviť alebo zmeniť liečbu.

Naopak ak je kalprotektín v norme a pacient sa má dobe, ďalšie vyšetrenia nie sú zvyčajne potrebné. Je tak možné sa vyhnúť zbytočným zaťažujúcim vyšetreniam ako sú napríklad kolonoskopia. Výsledok testu kalprotektínu je nutné vždy konzultovať s ošetrujúcim lekárom, ktorý ho dokáže správne interpretovať.

Pri úzkom sledovaní aktivity ochorenia pomocou kalprotektínu je tak možné udržať dlhodobú remisiu ochorenia a predísť zbytočným zhoršeniam stavu. Takisto sa znižuje počet kolonoskopických vyšetrení

Ako sa kalprotektín vyšetruje?

Metodika na rutinné stanovovanie kalprotektínu v stolici pomocou metodiky ELISA bola vypracovaná Røsethovou skupinou v 90 tych rokoch (4).

Kalprotektín sa vyšetruje buď v laboratóriu alebo pomocou rýchlych testov (nazývajú sa aj bed-side testy alebo POC testy). Pri laboratórnom vyšetrení pacient odoberie malú vzorku stolice do skúmavky, túto prinesie do ambulancie lekára a ten ju odošle na vyšetrenie do laboratória. Stolicu možno skladovať aj niekoľko dní, najlepšie v chladničke. V laboratóriu stanovia hodnotu hladiny kalprotektínu. Normálna hodnota je do 50 mikrogramov na gram stolice (ug/g). Hodnoty 50-200 ug/g stolice predstavujú hraničné výsledky, kedy sa u niekeho už môže jednať o zápal, u niekoho ešte nie. Za jednoznačne pozitívne sa považujú hodnoty nad 200 ug/g stolice. Výhodou laboratórneho vyšetrenia je jeho presnosť. Veľkou nevýhodou je dĺžka trvania vyšetrenia, ktorá býva niekoľko dní až týždňov (obvykle 5-15 dní).

Druhou možnosťou sú rýchle testy. Tieto fungujú na podobnom princípe ako tzv. „tehotenský test“. Existuje viacero testov, spôsob akým sa vykonávajú je podobný. Pacient odoberie malú vzorku stolice pomocou priloženej paličky, táto sa vloží do pripravenej skúmavky so špeciálnym roztokom. Skúmavka sa pomieša a kvapnú sa 2-3 kvapky na testovaciu podložku. Po krátkom čase, obvykle 10-15 minút sa odčíta výsledok testu.

Existujú dva základné typy testov. Prvé hodnotia výsledok iba ako pozitívny alebo negatívny a nepovedia presnú hodnotu testu. Nazývajú sa kvalitatívne testy a sú oveľa lacnejšie. Druhý typ testov dokáže určiť presnú hodnotu hladiny kalprotektínu v mikrogramoch na gram. Tieto testy sa nazývajú kvalitatívne, sú presnejšie avšak na druhej strane sú aj niečo drahšie.

Výsledok testu by mal pacient vždy konzultovať s lekárom. V každom prípade je potrebné výsledok interpretovať s ohľadom na klinické príznaky a výsledky ďalších vyšetrení.

Kde sa dá kúpiť domáci test na kalprotektín ?

Domáce rýchle testy na kalprotektín sú odnedávna dostupné pre pacientov už aj na Slovensku. Na stránke www.crohnika.sk je možné si v sekcii eshop zakúpiť dva druhy testov.

Prvým je lacnejší kvalitatívny test Prevent ID CalDetect 50/200 od renomovanej nemeckej firmy Preventis . Jedná sa o rýchly a jednoduchý test na domáce meranie kalprotektínu v stolici. Stanovuje hodnotu kalprotektínu negatívna <50 μg/g, pravdepodobne pozitívna (≥50 μg/g) a jednoznačne pozitívnu (≥200 μg/g), Výsledok sa odčíta podobne ako tehotenský test: jedna, dve alebo tri paličky. Jedna palička znamená negatívny test, dve paličky hranične pozitívny (50-200 ug/g) a tri paličky jednoznačne pozitívny (>200 ug/g). Ak sa neukazuje žiadna palička, test neprebehol správne.

Druhým testom je CalproSmart Home test kit od nórskej firmy Calpro AS  . Zaujímavosťou je, že zakladateľom tejto firmy je samotný objaviteľ kalprotektínu. Firma Calpro vyvinula špičkovú technológiu na stanovenie presného výsledku testu v domácom prostredí. Príprava vzorky je podobná ako pri predchádzajúcom teste. Takisto sa paličkou 2-3x pichne do stolice, palička za vloží do skúmavky s roztokom a kvapnú sa dve kvapky na testovaciu platničku. Výsledok sa odčítava pomocou aplikácie v smartfóne (iOS AppStore) . Táto odfotografuje testovacie prúžky a vypočíta podľa intenzity zafarbenia presný výsledok. Pre použitie tohto presného testu musí mať pacient prihlasovacie údaje do systému, ktoré mu poskytne buď ošetrujúci lekár alebo predajca. Spôsob ako sa tento test vykonáva je možné si pozrieť v tomto krátkom inštruktážnom videu na YouTube

 

Záver

Kalprotektín je vynikajúci test na bezbolestné, jednoduché a rýchle určenie zápalu v sliznici tráviaceho traktu. Ak je negatívny pacient môže kľudne spávať, zápal je pod kontrolou a nie je zvyčajne nutná kolonoskopia ani iné vyšetrenia. Pozitívny test signalizuje, že zápal je v čreve prítomný. Často tak býva už mesiace predtým, ako sa objavia príznaky črevného zápalu. Lekár s pacientom tak môže včas upraviť liečbu, aby predišli klinickému zhoršeniu ochorenia. Novinkou sú testy na domáce rýchle stanovenie kalprotektínu, ktoré je možné kúpiť už aj na Slovensku.

 

Články, ktoré by Vás mohli zaujímať:

Diagnostika Crohnovej choroby

Diagnostika Ulceróznej kolitídy

Doporučenia Európskej organizácie pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu (ECCO) pre diagnostiku a liečbu črevných zápalových ochorení (slovenský preklad 2016)

Význam fekálneho kalprotektínu v diagnostike a liečbe nešpecifických črevných zápalových ochorení

Zoznam literatúry

  1. Fagerhol MK, Dale I, Andersson T. A radioimmunoassay for a granulocyte protein as a marker in studies on the turnover of such cells. Bull Eur Physiopathol Respir 1980; 16 Suppl: 273-82, Pubmed ID: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7225633 
  2. Røseth AG, Schmidt PN, Fagerhol MK. Correlation between faecal excretion of indium-111-labelled granulocytes and calprotectin, a granulocyte marker protein, in patients with inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol 1999; 34(1): 50-4, Pubmed ID: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10048733
  3. Gisbert JP, McNicholl AG, Gomollon F. Questions and answers on the role of fecal lactoferrin as a biological marker in inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2009; 15(11): 1746-54, Pubmed ID: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19363798
  4. Røseth AG, Fagerhol MK, Aadland E, Schjønsby H. Assessment of the neutrophil dominating protein calprotectin in feces. A methodologic study. Scand J Gastroenterol 1992; 27(9): 793-8, Pubmed ID: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1411288
  5. Letkovský J, Hlavatý T. Význam fekálneho kalprotektínu v diagnostike a liečbe nešpecifických črevných zápalových ochorení. Gastroent Hept, 2015, 69(1), http://redakce.ambitmedia.cz/index.php/gh/article/view/581